Budowa ogrodzenia z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Budowa ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania sztachetki z plastyku na plot i furtę sztachetowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku jak planowane plot PCV na plot i bramę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements